Akciók

Hírek, újdonságok

Egészségpénztári számlakiállítás

Dr. Sandil Anita
gasztroenterológia magánrendelésén
is lehetőség nyílt egészségpénztári számla kiállítására, illetve bankkártyás fizetésre

» bővebben

Új Cone Beam CT és panoráma / kefalometrikus röntgenberendezés

» bővebben
megosztás »

Szótár

Néhány, a fogorvosok által gyakran használt kifejezésekből

Anesztézia - altatás
Aneszteziológus - altatóorvos
Anterior - elülső, frontrészen levő
Apex - gyökércsúcs
Apex lokátor - gyökércsatorna hosszúság mérő készülék. Segítségével gyökérkezelés során a műszer gyökércsúcstól való távolsága a digitális kijelzőn nagy pontossággal leolvasható
Approximális - iránymeghatározás,fogközi (fogfelszín)
Artikulátor - az állkapocs, ill. az állkapocsízület mozgását pontosan reprodukálni kész szerkezet, mely biztosítja, hogy a lenyomatok, illetve az ez alapján készülő fogművek megfelelő fogilleszkedést biztosítsanak.
Bruxizmus - csikorgatás
Bracket - a fogszabályozás során a foghoz rögzített tartók
Buccalis - arc felőli
Calculus - fogkő
Caries - fogszuvasodás
Cavitas - lyuk a fogon
Circumcisio - valaminek a körbevágása
Dentálhigiénikus - klinikai fogászati higiénikus A fogászati asszisztensek két éves szakképzés után válhatnak dentálhigiénikusokká, akik a fogászati megbetegedések megelőző tevékenységeit az orvos irányításával, fogászati egészségnevelő tevékenységüket önállóan látják el. Túl az asszisztensi tevékenységen olyan feladatokat láthatnak el, mint pl. varratszedés, lenyomatvétel, szájhigiénés és táplálkozási tanácsadás, depurálás, barázdazárás, sztomatoonkológiai szűrés stb.
Dentin - a fog alapállománya, melyet a koronai részen a zománc fed.
Diasztéma - két fog közötti rés
Distalis - iránymeghatározás, a hátrébb levő fogak felé eső (a mesialis ellentéte)
Endodontia - a foggyökérrel, annak betegségeivel, azok kezelésével foglalkozó fogorvosi szakterület
Excisio - valaminek a levágása, kivágása
Extraorális - szájon kívüli
Fluorkezelés - a fogba beépülő fluor erősíti a zománcot, védi a fogat, de a fluor mérgező volta miatt szakszerűtlen adagolása veszélyes lehet, illetve zománchibákat, rendellenes fejlődést eredményez
Gingiva - íny
Gingivitis - ínygyulladás
Gnatológia - az állkapocsízülettel, illetve annak problémáival foglalkozó szakterület
Impaktált fog - olyan fog, mely nem tudott a felszínre törni, legtöbbször egy másik fog akadályozza meg ebben
Implantáció - mű foggyökér beültetése az állkapocs, vagy az állcsont csontrészébe.
Incizális - a frontfogak éli része
Inlay - betét, a fogtechnikus által különböző anyagokból (arany, porcelán, kompozit) készített, a fogon kialakított üregbe puzzle- szerűen beilleszthető fogmű, melyet a nagyobb méretű tömések helyett, vagy hidak tartópilléreként alkalmaznak
Interproximális - fogközi
Intraorális - Szájon belüli (pl. röntgenfelvétel)
Labiális - iránymeghatározás, ajkak felé eső (pl. fogfelszín) Az őrlőfogaknál a buccalis (pofa felé eső) kifejezést használjuk
Lingualis - nyelv felé eső, (pl. fogfelszín), a felső fogaknál a palatinális (szájpadlás felőli) kifejezést használjuk Hátsó fogak esetében néha az orális kifejezést is használják.
Keresztharapás - fogsorzáródási rendellenesség, mikor az alsó oldalsó fog, vagy fogak záráskor a felső fogakon kívülre kerülnek
Klórhexidin - baktériumölő hatású szer, ínygyulladások hatásos ellenszere
Kompozit - fogszínű, több komponensből álló "műanyag" tömőanyag
Korona - fogra sapkaként ráboruló, különböző anyagból készíthető fogmű
Mandibula - (alsó) állkapocs
Maxilla - felső állcsont
Mesialis - az előrébb levő fogak felé eső
Nyitott harapás - olyan helyzet, amikor az alsó és felső fogak összeharapáskor nem érnek egymáshoz
Occlusalis - hátsó fogak rágófelszíni része
Occlusio - az alsó és felső fogak illeszkedése
Onlay - az inlay-hez hasonló, de az egész rágófelszínre kiterjedő fogmű, restauráció
Orthodontia - fogszabályozás
Palatinalis - szájpadlás felé eső
Parodontium - fogágy
Parodontológia - a fog tartószerkezetével, a fogággyal, annak betegségeivel, ill. annak kezelésével foglalkozó szakterület
Perforáció - átlyukadás
Periapikális - csúcs (gyökércsúcs) körüli
Periodontium - gyökérhártya
Periodontitis - gyökérhártya-gyulladás
Premoláris - kisőrlő fogak, a szemfog mögötti két fog
Profilaxis - fog és szájbetegségek megelőzése, prevenció
Posterior - hátsó
Prevenció - megelőzés, a fogak megbetegedésének megelőzésére irányuló tevékenység, mely a dentálhigiéne fontos része
Pulpa - fogbél, erekben, idegekben gazdag kötőszövet, a fog koronai részében és a gyökércsatornában található
Pulpitis - fogbélgyulladás
Pulpectomia - a pulpa teljes eltávolítása a gyökércsatornákból is.
Pulpotomia - a pulpa részleges eltávolítása a gyökércsatornák kezelése nélkül
Restauráció - a fog helyreállítása, lehet tömés, inlay, onlay, korona, híd stb.
Sinus lift - A felső állcsont felett található az arcüreg illetve annak a csonttal érintkező határolómembránja. A fogak elvesztése és ezáltal az állcsont terhelésének megszűnése a csont leépülését vonja maga után, ezért az állcsont elvékonyodik. A csont leépülése mind a szájüreg, mind az arcüreg felől végbemegy. Implantálás csak megfelelő csontvastagság esetén végezhető, ha kevés a csont akkor azt pótolni kell. A csontpótláshoz a felső állcsont és az arcüreg membránja közé kell csontpótló anyagot bejuttatni, hogy az implantátum végig csontszövetbe ágyazódjon, ehhez az arcüreg membránját fel kell emelni és alája csontpótló anyagot kell bejuttatni. Ez a sinus lift vagy arcüreg emeléses technika. Két fő formája van, a zárt (egyszerű) és nyitott (bonyolult). A zárt sinus lift esetén az implantátumok előfuratán keresztül injektálnak csontpótló anyagot az arcüreg membránja alá, majd abba belehajtják az implantátumot . A nyitott műtét esetén az arcüreg felé egy oldalsó kis ablakot nyitnak a szájüreg felől, és azon keresztül végzik el a csontpótlást, majd az ablakot membránnal lezárják. Amennyiben a csont nagyon vékony volt és sok csontot kellett pótolni, az implantálást csak a csontosodás után vagyis 6-9 hónap múlva végzik el .
Szedálás - bódítás, kéjgáz (nitrogén oxidul, N2O) belélegeztetésével létrehozott bódítás, mely során a páciens ébren van, de a kezelést nem kellemetlen érzésként éli meg
Zománc - a fog korona részén a dentint kívülről beborító igen kemény, főként kalcium apatitból álló réteg. A fognyaknál elvékonyodik, helyét az ínyben levő részen a cement veszi át.